News

15.05.2024
 

Revolutionizing Clinical Psychology through Big Team Science!

09.05.2024
 

Symposium accepted!

02.04.2024
 

Social Cognition Workshop in Brussels 27-28 Nov 2024

02.04.2024
 

Symposium accepted!

Summary of the Project

Interpersoonlijke problemen zijn een belangrijk kenmerk van borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS). In het bijzonder worstelen mensen met BPS worstelen om hun eigen gevoelens, gedachten, overtuigingen en verlangens te onderscheiden van die van anderen. Mensen zijn geneigd automatisch de lichaamshouding van hun interactiepartners te spiegelen, mee te resoneren met de emoties van anderen, en het perspectief van anderen te nemen, met als doel beter te begrijpen wat de ander denkt en voelt. Het is echter ook nodig om de eigen mentale toestanden en die van anderen te onderscheiden via een proces dat zelf-ander onderscheid wordt genoemd. Het huidige onderzoeksvoorstel combineert experimenteel en dagboekonderzoek met hersenbeeldvorming om een beter begrip te ontwikkelen van de typische problemen met zelf-ander onderscheid van individuen met BPS. We zullen hierbij de rol van (interpersoonlijke) stress onderzoeken in de problemen met zelf-ander onderscheid van patiënten met BPS, zowel in het laboratorium als in het dagelijks leven. Op hersenniveau zullen we zowel functionele als structurele verschillen tussen BPSpatiënten en controleparticipanten onderzoeken tijdens het uitvoeren van taken die zelf-ander onderscheid meten. De evidentie uit deze verschillende studies samen zal worden gebruikt om de huidige theoretische modellen van zelf-ander onderscheid te verfijnen en de behandeling van personen met BPS te optimaliseren.